PATRIK SYSTEM ® - KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP K LESNICKÉ OBNOVĚ KRAJINY

air max homme pas cher , jordan pas cher , sac louis vuitton pas cher , sac à main longchamp pliage pas cher , air jordan pas cher , longchamp pas cher , nike free pas cher

PRINCIP SYSTÉMU

IWC Replica Cheap IWC Replica on the beach com argento jewellery yoox discount code uk marks and spencer clothes new look voucher

Deformace kořene

ASHRAE 90.1

     Je-li kónus profilu běžného kořenáče dostatečně velký, nemáme s vyjímáním sazenic z obalu žádný větší problém. Substrát v něm není příliš sevřen, a není-li moc lepkavý, zůstává kořenový systém sazenice při vyjímání z obalu neporušen. 
     Konečný výsledek zakořenění je ale zcela neuspokojivý. Ke dnu se redukující prostor vnímá kořenový systém jako stresový podnět. Jeho přirozená reakce pak je taková, že si s touto pastí neporadí jinak, než že ho přiměje k vytvoření spirálové deformace. Ta má pak trvalý charakter. Kořen se ani po čase nezbaví vnucené improvizace, kořeny se vzájemně utlačují, nebo zaškrcují. Tento efekt je tím větší, čím déle je v obalu kořen vězněn. Výsadba se pak po několika letech strádání vyvrací.

on the beach com argento jewellery yoox discount code uk marks and spencer clothes new look voucher

Substráty

     Proto jsou vyvíjeny obaly, které se svým profilem co nejvíce podobají válci, či jen mírně ke dnu se svírajícímu hranolu. Negativní vliv tvaru obalu na vývoj kořene je tak aktivně redukován. Vznik trvalých deformací je proto omezován i svislými lištami na vnitřní straně obalu. Toto biologicky zdůvodněné technické řešení je ale vykoupeno druhotným kompromisem. Ten spočívá ve složení substrátu. Nesmí být přilnavý. Ulpívá - li ke stěně, je uvolnění vypěstované sazenice ze sevření stěn problémem. Ten odpadá, je-li struktura substrátu tvořena z rašeliny. 
     Stává se pak ale, že po přesazení kořenový prostor sazenice vysychá rychleji než okolní půda. Takový substrát se špatně smáčí, i následné srážky přijímá jen s obtížemi, nebo se zpožděním. Výsadba pak vysychá a na náročném stanovišti vykazuje značnou míru nezdaru. 
      Pro kazety Patrik, kterých se to pro jejich výjimečnou konstrukci netýká, se osvědčil substrát z části tvořený z hlíny, a z kompostovaných organických zbytků sourodé homogenity (drcené kůry, polorozložených pilin, kávových slupek, slupek z rýže atd.). Kompostovaná organická složka pak v substrátu ve styku s půdními elementy přispívá i k tvorbě spontánně se vyskytující mykorhizy.

Pozitiva kazety

Substrát pro technologii PATRIK může obsahovat hlínu, i jílové substance. Tyto jeho složky vyjímání sazenic  ze sevření obalu nekomplikují. Vyklepávají se z rozložených kazet do boku. Nedochází k destrukci vlášení. Provzdušnění kořenového balu zabezpečí  podíl organické hmoty z kompostu a jen částečná příměs rašeliny.
     Substrát s podílem půdní složky není vysýchavý a sazenice lépe překonávají klimatická rizika. Pozitivně působí jeho kapilární propojení s okolím. Zvýšená vláhová setrvačnost takového substrátu zaručuje bezvadné výsledky jak ve školce, tak po výsadbě. Takto vypěstované sazenice jsou vhodné pro zalesnění i extrémně náročných stanovišť.
     Dostupnost jednotlivých složek substrátu není limitujícím faktorem ani pro vysokou produkci školky. Pro jeho výrobu lze použít místní, snadno dostupné a levné komponenty.

ASME Y14.5 ASME STANDARD AWS D1.2inkjet paper cheap inkjet paper inkjet paper for photos best inkjet paper online inkjet paper inkjet photo paper inkjet paper for printer wholesale inkjet photo paper

Osazování

on the beach com argento jewellery yoox discount code uk marks and spencer clothes new look voucher

     Do kazet se přesazují výškově vytříděné semenáčky. Záhon s jednotnou výškou odrůstajícího materiálu zaručuje potřebnou kvalitu sazenic a zvyšuje využití plochy školky. Předpěstováním semenáčků v plnosíjích je možné dosáhnout vysokého procenta využití drahého semene. 
     Osazování kazet je prováděno na jednoduchém a levném zařízení. Jde o plničku založenou na principu hnízdové výroby. Ve dně násypky se střídavě přesouvá dávkovací klín, který do podložených kazet vyhrnuje substrát v nastavených dávkách. Semenáčky jsou na obou stranách násypky v opakovaných cyklech ukládány do kazet mezi jeho dvě vrstvy. Rozložení kořene je kontrolovatelné a pro další vývoj sazenice zaručené.
Substrát v kazetách se mírně upěchovává. V další fázi se tři plné kazety sestavují do bloků, které se po zakrytí víkem přepravují a ukládají na záhon.       
     Výrobní postup technologie PATRIK je velmi vhodný i pro dopěstovávání sadebního materiálu získaného vegetativně, s úspěchem lze obalovat zakořeněné řízky. 

Výroba semenáčků

     U všech typů krytokořennýchsazenic, mají-li obstát v konkurenci, jde v zásadě o ekonomiku výrobního procesu a redukci nákladů. Velkou roli hraje klíčivost a cena semene. Jedná se i o optimální využití plochy záhonů. Je potřeba hospodařit s výchozí surovinou, zavlažovanou plochou, zásadní je i objem následné péče. Úspěšná produkce semenáčků je podmíněna agrotechnickými lhůtami, složením substrátu, zásypem, a vytvořeným mikroklimatem - vlhkostí a stíněním pracovního pole. Síje vyžadují pečlivou ochranou proti všem škůdcům, především plísním a prudkým srážkám. Pro každou dřevinu je nezbytné zvolit optimální hustotu síjí. 
     Semenáčky po vyzvednutí udržujeme v optimální kondici, okamžitě jsou ukládány do nádob s vodou. Před osazením do kazet jim krátíme osový kořen a třídíme je do výškových tříd. Z těch na záhonech tvoříme větší jednotné celky. Boční konkurence působí na vytvoření jejich jednotné výškové úrovně. Pokud to neuděláme, potlačí ty předrostlé své slabší sousedy a vzniknou tak vyšší produkční ztráty. Ty pak zvýší i jednotkové dopravní náklady (bloky se před dodávkou a realizovaným transportem nedoplňují, nebývá to potřeba).

Výroba sazenic

ASHRAE 90.1

     Základem osazovací linky je pracovní stůl s centrální násypkou. Linku přímo obsluhují 3 pracovníci, dva střídavě plní kazety substrátem a osazují je semenáčky. Třetí pomocník plné kazety sestavuje do bloků a přemisťuje je na transportní vozík. Ten obsluhuje čtvrtá osoba. Sklopením ložné plochy vozíku také ukládá bloky do záhonu. Také do plničky doplňuje substrát a ostatní zásobuje dalšími kazetami. Pokud je vzdálenost od plničky na záhony delší, je potřeba na doplňování komponentů plničky zaměstnat další, pátou osobu. Výkon plničky se pohybuje (podle míry zapracování obsluhy) okolo 7-10 tisíc sazenic za pracovní směnu.

inkjet paper cheap inkjet paper inkjet paper for photos best inkjet paper online inkjet paper inkjet photo paper inkjet paper for printer wholesale inkjet photo paper

Modelování kořene

     Proporce nadzemní a kořenové části semenáčků se upravuje tak, aby budoucí vývoj sazenice zaručil vypěstování silné sazenice, s dobře vyvinutým kořenovým systémem. Kůlový kořen se zkracuje na délku 8 cm. Z vytvořeného kalusu na řezu se následně vytvoří více náhradních kořenů, tím dojde i k tvorbě hustšího prokořenění nad provedeným řezem. Semenáčky se do kazety vkládají tak, aby jejich kořenový krček byl "utopen" do substrátu do hloubky cca 2 cm. U některých dřevin lze upravovat i nadzemní část sazenice.
     Bloky kazet se ukládají do záhonu, - na štěrkové podloží. Kořeny postupně prorůstají dnem bloku a okupují mezery v štěrkovém podloží. V průběhu odrůstání je potřeba bloky několikrát přemístit. Při každé této operaci se přerostlé kořeny zkracují. Po takovém zákroku ("podříznutí sazenic")  je nezbyztné vytvořit optimální podmínky pro rychlou eliminaci stresu.
     Po ujmutí sazenic v prostoru školky s regulovaným mikroklimatem se produkce následně přesouvá na plochu, kde se sazenice v druhé fázi otužují. 
     Při překládání záhonů se vždy znovu zkracují kořeny přerůstající ze dna bloků. Dojde tak k dalšímu zahuštění kořenové struktury.

Parametry školky

  • V kazetách Patrik se pěstuje 10 sazenice s kořenovým balem čtvercového půdorysu s objemem kořenového prostoru 380 ccm (5,4 x 5,4 x 13 cm). V sestaveném pěstebním bloku odrůstá vždy 30 sazenic. Na běžném metru záhonu se dvěma pruhy kazet o šíři cca 120 cm lze počítat s produkcí 300 ks sazenic.
  • V kazetách Patrik MINI jsou vždy po deseti kusech produkovány sazenice s menším balem (2,3 x 5,4 x 11 cm = 135 ccm). Sestava tvořená z 8 dílů vytváří blok o 70 sazenicích. Na bm záhonu o šířce 120 cm se pokládá 700 sazenic.
  • Mezi záhony postačuje pěšina o šířce 30 cm. Transportní ulička pak má mít šířku 80 cm.
  • Kazety se pokládají na štěrkové podloží, které slouží jako drenáž. Asi 12 cm vysoká vrstva štěrku redukuje rozvoj plísní a vytváří ideální prostor pro tvarování kořene.

Obdobně  jsou řešeny i záhony pro plnosíje. Záhony pak tvoří sady přepravek naplněné čistým pískem. Pro počet semen při výsevech je rozhodující jejich velikost a rozdílná konkurence nadzemní části semenáčků. Při hustých síjích hrozí vyšší ztráty vlivem škod způsobených plísněmi. 

Závlahy jsou tvořeny liniemi mikrotrysek nad záhony.

PATRIK SYSTEM ® - KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ OBNOVY LESA

SYSTÉM PĚSTOVÁNÍ A TRANSPORTU ROSTLIN V INOVOVANÝCH KOŘENÁČÍCHlouis vuitton borse , borse louis vuitton , air jordan 6 retro pas cher , chaussure louboutin soldes , nike blazer pas cher , longchamp pas cher , longchamp pas cherinkjet paper cheap inkjet paper inkjet paper for photos best inkjet paper online inkjet paper inkjet photo paper inkjet paper for printer wholesale inkjet photo paper

Lesy České republiky, státní podnik se sídlem v Hradci Králové, © 2019

cesky english espagnol