PROJEKT 3F (FOREST FOR FUTURE) KOLUMBIJSKÉ SPOLEČNOSTI KANGUROID


V roce 2002 byla Kolumbii poskytnuta vládní pomoc MZe ČR prostřednictvím státního podniku LESY ČR. V rámci projektu "Zalesňování And pomocí obalovaných sazenic PATRIK" byla vytvořena konkrétní nabídka přizpůsobená vládním záměrům Kolumbie. Získal ji místními úřady vytipovaný privátní subjekt, společnost KANGUROID. Ta v té době jako producent nábytku, zárubní a dveří z tropických dřevin požádala o podporu projektu zalesnění údolí řeky Sinú pod přehradou URRÁ v provincii CORDOBA.   

Projekt byl financován ze strany ČR v letech 2002 až 2004 prostřednictvím MZE ČR. Jeho pokračování pak probíhalo ještě v roce 2005, kdy aktivity spolupráce financoval přímo státní podnik Lesy ČR. V průběhu prací se  realizace projektu rozšířila i do Nikaraguy, kde souběžně umožnila vybudovat lesní školku pro nadaci Roberto Trerán. 

ODKAZ NA STRÁNKU SPOLEČNOSTI KANGUROID
//http://www.3fkanguroid.com/tecnologia%20patrick.html

cheap inkjet photo paper wholesale inkjet photo paper

Geneze spolupráce (2002-2005)


Spolupráci vymezily bilaterální smlouvy mezi ministry zemědělství ČR a Kolumbie. Tento základní dokument vytvořil předpoklady k navázání spolupráce mezi LESY ČR, ŠLP Křtiny, ÚHÚL Brandýs nad Labem a Forest management sesvice, s.r.o na jedné straně a Sdružením CONIF, MZe Kolumbie a několika rodinnými firmami pod označením Grupo Kanguroid na straně druhé. Výsledkem bylo vybudování ověřovacího pracoviště na řece Sinú v provincii Córdoba pod přehradní hrází přehrady URRÁ. Na tomto pracovišti byla definována a realizována pomoc ČR v rámci uceleného balíku lesnické nabídky. Tento projekt byl finančně podporován jak ze strany ČR, tak i Kolumbie. 
Jedná se o praktickou realizaci programu vytýčeného kolumbijskou vládou pro venkovské obyvatelstvo, kterému tak má být vytvořen náhradní zdroj obživy v rámci útlumu produkce koky. Jednotlivé prvky poskytnuté technologie a poznatky s předanými pracovními postupy ve školce jsou přizpůsobeny vládnímu záměru, - aby dodaná technologie jako celek mohla splnit požadavek hromadné produkce. Proto se v širší spolupráci s CONIFem zabýváme technologiemi postupného zlepšování genofondu, pěstováním a množením dřevin jako jsou Cedrela odorata (Cedro rojo), , Gmelina arborea (Melina), Tabebuia rosea (Ocobo), Tectona grandis (Teca), Acacia mangium, a dřevinami rodu meliacae, u nichž se zaměřujeme i na jejich ochranu proti škůdci Hypsiphyla grandela. Ale také Alnus acuminata (Aliso), Aspidosperma dugandii (Macheto), Cariniana pyriformis (Abarco), Cordia alliodora (Nogal cafetero), Eucalyptus grandis (Eucalipto), Pinus caribeae (Pino caribe), Juglans neotropica (Cedro nogal). U těchto dřevin je zdůrazněna jejich produkce dříví. Existuje ale i potřeba zabývat se i dřevinami produkujícími ovoce jako jsou Persea americana (aguacate), Anona muricata (guanábana), Psidium guajava (guayaba), Cariodendron orinocesis (Inchi) které najdou uplatnění v sadařství.


cheap inkjet photo paper wholesale inkjet photo paper

Lesnická školka vybavená technologií Patrik 440 ccm.


Školka je vybudovaná s ohledem na krizový nedostatek vláhy ve dvou měsících roku. Bloky sazenic jsou proto uloženy na štěrkovém loži, kde nedochází k tak výraznému výparu jako v případě jejich uložení na pěstebních stolech. Pokud se v průběhu vývoje sazenic s bloky pohne, - jsou přemísťovány na osluněnou plochu, - zredukují se kořeny prorůstající do podloží, což vede k jejich itenzivnímu rozvoji uvnitř kořenového balu. S nadsázkou lze připustit, že tak dochází k jejich druhému "zaškolkování".cheap inkjet photo paper wholesale inkjet photo paper

./img/pict/zahony_patrik.jpg

Školka URRÁ


Pohled do stíněného pole školky vybudovaného podle projektu LČR. Vlevo jsou patrné přepravky s plnosíjemi, kde jsou produkovány semenáčky. Záhon vlevo a vpravo je tvořen kazetami PATRIK. Na středním záhonu vidíme bloky kazet PATRIK MINI s dřevinou Acacia mangium. V pozadí (před budovami kanceláře) si lze prohlédnout zavlažované, ale nestíněné produkční pole školky, kde se sazenice před výsadbou otužují. 


./img/pict/p6100049.jpg

Kancelář ve školce URRÁ


Ing. Paola Quintero Caliman, při hodnocení vzorků semene Acacia Mangium. Bohužel ve školce dochází k velmi časté výměně vedoucích pracovníků. Nově přijatí se pak s dalším zpožděním seznamují s informacemi, které původní management od českých expertů získal v předcházejícím období. Tento aspekt spolupráce také významně poškozuje započaté práce na výzkumných plochách. V některých případech byla ztracena kontinuita založených pokusů, které pak nebylo možné řádně vyhodnotit. Slečna Paola je již třetím vedoucím (Ing. Orlando Guzmán - ogforest@yahoo.com., Ing. Angel Charryl, acharryl@tutopia). Dnes již ve školce také nepracuje.

./img/pict/p3110049.jpg

Záhon vyspělých sazenic GA


Před výsadbou otužované sazenice dřeviny Gmelina arborea. Žlutavá barva olistění je důsledkem nedostatku dusíku. Po dohnojení dusíkem na list lze stav do týdne upravit. 
Vpravo, v horním rohu je patrná část matečnice, která slouží na odběr řízků.  Tato dřevina se vegetativně množí relativně snadno. V optimálních podmínkách zakořeňuje i ve vodní lázní. Její provenience je velmi kvalitní, ověřená v předchozích výsadbách../img/pict/p1010030.jpg

Porovnání vývoje kořene


Vlevo je vidět obnažený kořenový systém sazenice vypěstované v igelitovém pytlíku, vpravo pak vypreparovaný kořen sazenice z obalu PATRIK. Zkrácení osového kořene při osazování semenáčku do kazety má jednoznačně pozitivní vliv na obohacení základního prokořenění. 
Použitý substrát svým postupem přípravy a složením podporuje bakteriální činnost (přítomna mykorhíza). Na kořenech jsou patrné shluky hlízkovitých bakterií obohacujících půdu vzdušným dusíkem (vlastnost dřeviny Acacia manguim).

./img/pict/p6230101.jpg

Transportní klece


Sazenice AM stohované v transportních klecích, připravené pro dodávku. V jedné kleci je 210 sazenic, v zrcadlové sestavě pro mechanizované nakládání lze hydraulickou rukou (jeřábem) nakládat 840 sazenic najednou. Toto řešení zvyšuje produktivitu práce dopravních souprav, vlastní nakládání na vozidlo se výrazně urychluje, sazenice nemusí při transportu trpět poledním horkem../img/pict/p6230080.jpg

Mechanizovaná výsadba


Sazenice systému Patrik vysazovaná sázecím strojem RZS (výrobce ŠLP Křtiny, ČR). Traktor naříznutím při jedné pracovní operaci otevírá půdní profil do hloubky 65 cm (zlepšení přístupu kořenů k živinám splaveným do B horizontu) a současně nese sázecí stroj, jehož obsluha provádí výsadbu v pojezdové ose stroje ve zvolených odstupech. Organizaci výsadby za ŠLP zajišťoval ing. Libor Myslivec, dobrou práci a využití stroje zajišťoval pan František Běleja../img/pict/p6230096.jpg

Vývoj projektu po ukončení spolufinancování projektu z ČR


Společnost Kanguroid vynakládá setrvalé úsilí na to, aby ve svém produkčním centru nazývaném BIOFABRICA dosáhla zdokonalování proveniencí jednotlivých dřevin a šlechtěním vybraných klonů dosáhla mety, - stromu s prvotřídními vlastnostmi, s cílem vyšlechtit a ve velkém produkovat "Arbnol plus". Na stále zdokonalovaném pracovišti rozvíjí moderní metody a technologické vybavení. Spolupracuje s univerzitami a odborníky z mnoha zemí Latinské Ameriky --- http://www.3fkanguroid.com/biofrabrica.html ---.

./img/pict/mnozeni_gmeliny.jpg

Vývoj zalesnění a založených porostů


Po deseti letech od založení školky se pod přehradní nádrží řeky Sinu setkáváme s vyspělými porosty Akácie mangium a jiných dřevin. Rozsah zalesnění je již patrný i na mapách ze satelitních snímků. Na webových stránkách společnosti Kanguroid se počítá s cílovým zalesněním 15 000 ha.

./img/pict/acacia_mangium2009.jpg

Konfernce, seminář 2009


Společnost Kanguroid téměř každoročně pořádá menzinárodní semináře pro výměnu jak teoretických, tak praktických zkušeností. Předsedá jí Dr. Gustavo Barbosa, spolumajitel Grupo Kangurouid a zakladatel projektu 3F (forest for future).

./img/pict/konference_2009.jpg

Účastníci konference 2009


Mezi účastníky jsou i ing. Smola s Dr. Cafourkem, kteří se podíleli na vybudování pracoviště BIOFÁBRICA. Třetí zprava Dr. Gustavo Barbosa, organizátor semináře.

./img/pict/ucaastnini_konference.jpg

Porosty dřeviny Acacia mangium po 5 letech


Prohlídka založených porostů. Ochrana účastníků semináře je stoprocentní

./img/pict/monteria_col_sept_2007_223a.jpg

Lesy České republiky, státní podnik se sídlem v Hradci Králové, © 2019

cesky english espagnol