PATRIKSYSTEM

Vývojem školkařské technologie se zabýváme od osmdesátých let 20. století. První patentová přihláška byla podána v roce 1984. Výsledkem celé řady inovací je systém PATRIK NT 15. Zaručuje optimální podmínky pro pěstování sazenic s bezvadným kořenovým systémem a jejich skvělé odrůstání po výsadbě. Naše technologie byla úspěšně prověřena na řadě projektů v Jižní a Střední Americe a v Africe, také v horské a větrné oblasti Chile nebo Mongolska. Za významnou považujeme i inovaci chráněnou evropským patentem EP14196786, číslo pověření EP2926639A1.

Pomůcky a nářadí této technologie zjednodušují manipulační procesy ve školce i v terénu, přinášejí úsporu investičních a provozních nákladů. Systém pokrývá celou škálu pěstebních technik. Vyhovuje nárokům středoevropských i tropických dřevin. Umožňuje výsev do pěstebních buněk i pikýrování semenáčků z plnosíjí. Technologie je vhodná i pro úspěšné zakořeňování řízků, a poskytuje sazenice s vysokou ujímavostí i v náročných podmínkách.

Součástí systému je i konstrukční řešení umělého zástinu pěstebních ploch ve školce, doplněné podvěšeným fóliovníkem. Unikátní výhodou je, že pro oba účely slouží jen jedna nosná struktura. Jedná se o levné řešení, které brání oslunění střechy fóliovníku a umožňuje jeho snadné větrání. Nabízí produkční prostor s vysokou vzdušnou vlhkostí a s efektivní ochranou síjí a sazenic před přehříváním.

SPOLUPRÁCE:


Lesní společnost Jaroměřice, a.s., Lesy ČR, s.p., Česká rozvojová agentura, Ústav hospodářské úpravy lesů Brandýs nad Labem, Mendelova univerzita v Brně, H,F,C, a.s., Vojanovy sady s.r.o., Člověk v tísni, Lesprojekt Východní Čechy, s.r.o..

V zahraničí: CONIF Kolumbie, CONAF Chile, Fundación Roberto TERRÁN Nikaragua, DINICE Ekvádor, Minera Isla Riesco Chile

SPOJTE SE S Námi

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací o cookies OK